چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

نویسه جدید وبلاگ

تنگ شراب گرو

فاصله تا شهر دهدشت : 40 کیلومتر
در تنگه شراب گرو ، پارک جنگلی طبیعی شکلگرفته است که تو را به خواب سبز درختان می برد.
اینجا بهارو تابستان  ، زمین و قدمگاه بازدیدکنندگان زیبایی است و چشمه ها با زبانی زلال آیینه انعکاس جمال حق اند .
در کنار این تنگه مبارک امامزاده شاه حمزه (ع) نیز قرار دارد

گزارش تخلف
بعدی